Hart- en vaatziekten

Wij hebben een zorgprogramma voor mensen met hart- en vaatziekten. Tijdens periodieke controles door de praktijkondersteuner (POH) en de huisarts worden uw klachten besproken en eventuele vragen beantwoord. Verder worden uw bloeddruk, gewicht en bloedwaardes gecontroleerd en wordt uw medicijngebruik bekeken. Een goede begeleiding van de hart- en vaatziekte maakt de kans op een recidief zo klein mogelijk.